Kapitola 10. - SMRT 2 část

8. února 2008 v 11:18 | autor |  Kelly Family - příběh
Ve slepé uličce už nastala čtvrtá hodina. "Paddy, už jsou čtyři, přichází na řadu překvapení, jo a ještě k těm okamžikům,........měl sis je užít, protože........tohle jsou tvoje poslední!" Paddy si až teď uvědomil, co tím překvapením myslí a než se stačil vzpamatovat, Eli zapískala a okamžitě se do uličky nahrnula ta banda z noci a jeden šel okamžitě po Paddym. Skočil na něj a začala ukrutná bitka. Paddy ho mlátil pěstmi kam mohl, ale nebylo mu to nic platné. Alex dal Paddymu pěstí do zubů a kopl ho do břicha. Samozřejmě se nemohl udržet na nohách a tak v bolestech padl na zem. V mžiku byli kolem něho nashromáždění i ostatní, Tom s Paulem ho chytili za paže, prudce ho zvedli ze země, postavili a drželi ho tak pevně, že se mu skoro neprokrvovali ruce. Tom stál u Paddyho levé ruky a Paul u pravé. Tak si vyměnili jeho ruce, Tom chytil jeho pravou a Paul jeho levou a tak mu znemožnili se absolutně bránit, ještě k tomu musel být Paddy zohnutý, aby necítil tu bolest po silném Alexově kopanci. Ti dva ho ale narovnali, Peter si stoupl za něj, obtočil si jeho vlasy kolem své dlaně a zaklonil mu hlavu tak, aby všechno viděl. Alex si stoupl šikmo naproti němu, aby ho měl kdo, v případě problémů mlátil. "Tak..." odmlčela se Eli. "teď ti podrobně zodpovím všechny tvoje předešlé otázky. Víš vůbec, proč jsem tě v té Francii sbalila?" zeptala se ho. "Ne?!" řekl jí Paddy ale Alex mu okamžitě vrazil rukou do břicha "Drž hubu! Teď budeš jenom poslouchat!" Paddy se chtěl zase v bolestech ohnout, ale zabránili mu v tom skříp- -nuté vlasy v Peterově dlani. Zatínal zuby bolestí a přitom vyslíchal celou pravdu. "Mě hošánku, jde jenom o prachy a o slávu. Já ani pořádně nevím, co to láska je! Abys věděl, jakmile tě tady moji hoši zabijí..." Paddymu se udělalo špatně a zezelenal, jakmile řekla Elizabeth tuhle větu a pokačovala. "Budu slavnější a slavnější. Díky tvé smrti, budu ta nejslavnější osobnost v Americe! Jo a co se týče té tvé mřenky......" "Claire se ani nedotkneš, jestli jo, Angelo a ostatní to tak nenechají!" bránil Claire Paddy, a v jeho slovech byl slyšet strach a bolest. "Sklapni ty ubožáku! Nikdo se tě na nic neptal!" Zařval mu přímo do ucha Peter a škubl s jeho vlasy tak citelně, že měl Paddy na mále, aby neměl zlomenou vas. "Tohle bylo jen varování brouku!" vyhrožovala Eli. "Až budeš chtít něco říct, zeptáš se! No, aby sme se někam dostali, s Claire si poradím, někdo tě na ulici prostě přepadl a bylo vystaráno! Teď se mi podívej do očí!" Paddy začal instinktivně naklánět hlavu na stranu, i když s těží, protože mu v tom bránil Peter a zavírat oči. "Podívej se mi do očí rozumíš?!" "Tak podívej se jí do těch očí ty srabe! Dělej! No?!" začali s ním ti tři cloumat a tahat ho za vlasy tak rychle, že nestačil dělat překroky a tak ho museli hodněkrát dost silně držet, aby jim nespadl. Vložil se do toho Alex. Přistoupil k Paddymu, jednou rukou mu vrazil pořádnou pěstí a druhou rukou ho švihl jako králíka u krku. "Podívej se jí do těch očí kruci!!" už to ale nemělo smysl. Paddy se neudržel na nohách a padl před nimi na kolena. Peter už mu konečně pustil vlasy a tak je měl všechny, až na pár podél obličeje a před sebou. Tom a Paul ho ještě nepustili. Paddy se díval do země, s těží dýchal a po tvářích mu tekly slzy. "No tak to mě podrž! Kluk, kterej brečí!" rozřehtali se až k prasknutí Alex s Peterem. "A to mu je jenom osmnáct!" chechtali se ti dva. Paddy už nemohl mluvit a tak jenom sípal. "A kolik je tobě co?!" Ani se na něj nemohl podívat. "Tomovi je devatenáct, Paulovi je taky devatenáct, Peterovi je sedmnáct a mě je dvacet! Teď se předveď cha!!" Paddy se snažil tichým hláskem je přesvědčovat "Když tuhle vraždu dokončíte, půjdete do vězení. To byste chtěli? Petere! Ty chceš do vězení?" pomalu zvedl hlavu a kouknul se na něj a viděl, jak se dívá do země a všechno si uvědomuje. "Ty bys chtěl do špinavého vězení? Pryč od svojí rodiny? Pryč od všeho na deset let? Pryč od...." víc už říct nestihl, protože ho Paul kopl do obličeje a přišlápl ho k zemi. Tom ho už taky pustil. "Skla- -pni! Nestraš nám tady čerstvou krev! Petere, nebašti mu to, my jsme nejlepší, nás poldové nemů- -žou chytnout!" překecával ho Tom. "Ne Patrick má pravdu, co když, co když nás chytnou?! S tímhle já nechci nic mít!!!" zakřičel a zdrhl od tamtud. "No to je jedno, nechce, nechce, stejně ho dostaneme, aby nic nevykecal!" "Tohle si přehnal miláčku." spustila na něj Eli. "Neříkej mi miláčku!" říkal stále bolestivě nesnesitelnějším hlasem Paddy, protože mu Paul přišlapával hrud-ník pořád silněji a silněji a tak měl skřípnuté plíce. "Ale, ale, copak ti vadí?!" pochechtávala se mu, nabrala hrst prachu a pomalu mu ho sypala na obličej. Z počátku se snažil nedýchat, ale po delší době se musel nadechnout a vdechl tak jemný prach, který mu Eli sypala z malé výšky přímo na obličej. Začal se dusit a dávit se čím dál tím víc a víc a přitom brečel bolestí a lítostí. Bolelo ho skoro všechno ale v tenhle moment ho nejvíce bolely plíce, kterými vdechoval špínu a prach. Po delší době, kdy Eli přestala sypat a on se přestal dávit začal pomalu pořádně dýchat, i když na něm pořád plnou vahou stál a začal mluvit. "Ty seš nepředstavitelná mrcha!" "Jo? Když sem taková mrcha, proč sem tě teda nezabila hned? A ne až teď?!" všichni čtyři čekali na Paddyho odpověď, protože si mysleli, že mu to nedocvakne. "Ty, potřebovala si, abych ti prvně vydělal svým zpěvem prachy a zařídil slavu po celém světě. Až sem tyto úkoly splnil, prostě se mě zba- -víš. Potom budeš ještě slavnější a bohatší, než bys byla se mnou!" vysvětlil jim to. "Výborně! Nádherný a navíc chytrý! To sem teda nečekala! No nic, myslím, že už toho mlácení a mučení bylo dost. Doražte ho! Ať to máme z krku! A....prosím hoši,.........pomalu a bolestivě, ať si ještě něco vytrpí!" Paddy věděl, že přišel jeho osud a byl připravený zemřít. "Jdeme na to!" zavelel Tom a začalo to. Paul na něm začal skákat a ostatní do Paddyho surově kopali jako do fotbalo- -vého míče. Paddy se svíjel na zemi ve strašlivých bolestech. Při tom měl celý obličej mokrý a stále ještě brečel. Kopali do něj dobrou čtvrt hodinu, když už Paddy byl naprosto bezmocný. Najednou vytáhl Tom ohromný nůž, který měl ostří tak dvacet centimetrů dlouhé. "Ustupte!" poručil "Chci si to vychutnat!" sedl si na Paddyho "Tvá poslední slova?!" Skoro už necítil žádnou část svého těla a tak se mu podíval do očí "Zabij mě!" z jeho krvavých očí už netekly žádné slzy a tak je zavřel a čekal. Tom se rozmáchl a bodl ho kudlou do boku. Paddyho chytla ohromná křeč v celém těle. Bolestí zatínal zuby a pěsti, měl zavřené oči a viděl jen jediného člověka.....Claire. Tom vytáhl kudlu z jeho boku a bodl ho ještě jednou zepředu pod klíční kost. Paddymu začala téct z pusy krev s začal potichu, smrtelně úpět. Tom v něm tu kudlu nechal a začal s ní pomalu, maso- -vě točit. Paddy měl skoro celé tělo od krve a už nic nevnímal. Tom z něj vytáhl kudlu "Tohle už nemá šanci přežít, honem zdrháme!" rychle všichni i s Eli zdrhli a nechali tam Paddyho v ukrut- -ných bolestech na pospas. Zdálo by se to jednoduché, ale kdyby Claire, šíleně neobcházela všechna zákoutí, těžko by ho našla. Došla až na roh 25. a 26. ulice a všimla si malé temné uličky v pozadí. Ihned se tam šla podívat. "Pane Bože!" vyhrkla ze sebe a okamžitě jí začali téct slzy, když uviděla zřízeného Paddyho. "Paddy, ne, kdo ti, kdo ti to udělal." snažila se v slzách mluvit. "Claire........Claire si to ty?" mluvil tak potichu, že ho skoro neslyšela. "Ano, jsem to já miláčku, Paddy, kdo ti to udělal?!" "E...E......." Paddy zakašlal a vykašlal spoustu krve "To Eli, to Eli a nějaká banda!" Claire se zděsila, že měla od začátku pravdu. "Cože?! To snad ne, to, oni tě chtěli zabít! To nee!" hystericky brečela a pátrala v kabelce po svém mobilu. Okamžitě zavolala zách- -ranku, lehla si s pláčem vedle něj, začala ho hladit po jeho krvavém krku a prohlížela si všechny rány. "Paddy, ty to přežiješ, slibuju! Já nedovolím, aby si mě opustil, nikdy!" Paddy se zmohl už jen na jediné, zvedl levou ruku, kterou měl jakž takž v pořádku, pohladil Claire po od slz mok- -rých tvářích a jemně ji pobídl aby ho naposledy políbila. Claire se nenechala dlouho pobízet a něžně se políbili. "Claire, chci abys věděla.........chci....abys ...věděla....!!" začal s bolestmi říkat Paddy a hned měl ústa plná krve. "Musíš vědět že tě......že tě strašně.........!!!" Jeho modré oči se opět zalily krví. "Paddy ne, já to vím, taky tě miluju, rozu- -míš? Podívej se na mě! Miluju!!!" snažila se ho držet při vědomí Claire. Blížil se Paddyho poslední výdech a při něm s pláčem a bolestí řekl své poslední slovo: "miluju!" "Ne, Paddy, to mi nemůžeš udělat, ne!! Ne prosím neu- -mírej!! Paddy!!! Prosíím!!!" Claire se příšerně rozbrečela a cítila,jak se stisk Paddyho ruky uvol- -ňuje. "Ne! Paddy! Neumírej, prosím! To ne!" křičela na celou ulici Claire. Paddyho oči se začali pomalu, ale jistě zavírat. Claire cítila, že tohle jsou její poslední okamžiky s ním a tak se u něj rozbrečela ještě víc. Přiložila svoji tvář na jeho a na jeho krku cítila, jak se jeho tep pořád víc a víc zpomaluje. Rychle zvedla hlavu a tak tak naposledy zahlédla jeho krásné, láskyplné oči, které, se zavřely...navždy! "Ne,to ne! Paddy,prosím neumírej!Néééééééééé!!!" to už však,...Paddy,neslyšel.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama